ثبت نام ADSL ثبت نام راديويي مشترکین نمایندگان

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

شرکت ارتباطات زیرساخت: کیفیت سرویس اینترنت بهبود یافته است

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: کیفیت سرویس اینترنت این شرکت ۵ درصد بهبود یافته است.

براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، بهبود سرویس اینترنت این شرکت مربوط به بازه زمانی منتهی به مرداد ماه سال جاری است.

بر اساس پایش صورت گرفته از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وضعیت سرویس اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت در بازه زمانی منتهی به مرداد ماه سال جاری به میزان ۵ درصد بهبود داشته است.

حفظ شرایط پایدار در ورودی های بین الملل کشور یکی از شاخص های مورد بررسی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است که نشانگر افزایش کیفیت و بهبود سرویس اینترنت این شرکت است .

بر اساس پایش صورت گرفته میزان در دسترس بودن سرویس اینترنت این شرکت در بازه زمانی سه ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری به طور میانگین ۹۷.۷۵ درصد بوده است که در مقایسه با وضعیت مشابه در سه ماه گذشته با میانگین ۹۴.۱۳ حدودا ۵ درصد بهبود را نشان می دهد.

بالا