ثبت نام تلفن

اطلاعات فردی

لطفا یک عکس خویش انداز (سلفی) از خود بگیرید که موارد زیر در آن رعایت شده باشد:
  • تصویر صورت شما کاملا واضح و مشخص باشد.
  • تمام صورت فرد باید قابل رویت باشد. استفاده از ماسک، عینک، کلاه، و هر مورد دیگری که باعث پوشاندن بخشی از صورت شود مجاز نیست.
  • کارت ملی در دست داشته باشید.
  • تصویر کارت ملی واضح و مشخص باشد.
  • رعایت شئونات اسلامی برای بانوان الزامی است.

اطلاعات سرویس

در صورتی که قبلا دارای تلفن بوده اید که بدلیل نیاز به ثبت نام مجدد جمع آوری شده است، شماره تلفن قدیم خود را وارد کنید. شماره تلفن قدیمی ندارم

صورتحساب

هزینه راه اندازیرایگان
مالیات
هزینه نهایی
تمام هزینه ها به ریال می باشد